top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?

Garanti & Service

Reklamationsret:
QuineQuintax ApS yder reklamationsret for det solgte i henhold til købeloven, ved brug under normale driftsforhold i overensstemmelse med køberens oplysninger om anvendelse.
Reklamationen omfatter ikke skader som opstået af flg.
  • Ukorrekt brug og betjening
  • Manglende vedligeholdelse
  • Afbrændte motorer pga. spændingstab
  • Væskeskader
  • Fragt og transportskader
  • Uautoriseret indgreb mm.
Garanti forudsætter normalt daglig brug efter produktets forskrifter. Reklamation er en ret til at reklamere, såfremt der bevisligt har været defekter på produktet fra produktionstidspunktet. Anerkendes reklamationen, bliver fejlen rettet uden beregning.
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på nye produkter, gældende fra dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer og arbejdsløn.
Garantien dækker ikke:
Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl.
Hvis der er brugt uoriginale reservedele.
Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt.
Hvis ikke installationen er sket som anvist.
Hvis ikke faglærte har repareret produktet.
Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskade skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.
Elretur - WEEE:
Al affald af elektronisk og elektrisk udstyr skal, når det er udtjent, bortskaffes på forsvarlig måde måde. For at sikre dette har producenter og importører af disse produkter dannet Elretur, som sikrer, at virksomhederne kan løfte deres ansvar i fællesskab.
QuineQuintax Aps er medlem af Elretur ordningen. Derved sikres at vi kan indlevere elektronikaffald til forsvarlig og miljørigtig behandling, at mest muligt  genanvendes, og at evt. miljøfarligt affald destrueres. Som bevis for at vi opfylder vores forpligtelser i henhold til dansk lovgivning har vi derfor fået tildelt et WEEE-certifikat:
Download WEEE-certifikat her DK UK
Copyright © www.quine.dk - All Rights Reserved.

Web Content Management System.


HTML5 | CSS3